Czym jest CRM?

CRM (ang. Customer Relationship Management czyli zarządzanie relacjami z klientami) jest to zastosowana na szeroką skalę strategia zarządzania relacjami z klientem oraz zarządzania okazjami sprzedażowymi. Za główne cele CRM przyjmuje się zdobycie, rozwinięcie współpracy i utrzymanie klientów.

Wykorzystując narzędzia informatyczne firma może zorganizować, zautomatyzować oraz skoordynować procesy biznesowe w ramach sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i obsługi serwisowej.

Wzrost przychodów.
Zwiększenie zysków.
Zwiększenie udziału w rynku.
Skuteczniejsze utrzymywanie klienta.

Dobrze znane organizacje badawcze takie jak Aberdeen, Forrester i Gartner poświęciły dużo miejsca tematowi korzyści płynących z wykorzystania CRM. Istnieją dowody pokazujące, że właściwie używany i dobrze dostosowany system CRM zwiększy zyski firmy w skali od 5 do 15%.

Zrozum swoich klientów
Sztuka polega na stworzeniu kultury biznesowej skoncentrowanej na kliencie, w ten sposób ma się pełen pogląd na wszystko, co klienta dotyczy. Każdy aspekt działania Twojej firmy musi dostrzegać znaczenie relacji i działać w sposób zgodny z przyjętymi zasadami współpracy, a nie koncentrować się na własnych celach i terminach realizacji.

Teraz dział marketingu może skuteczniej ukierunkowywać kampanie i dostarczać handlowcom wysokiej jakości okazje sprzedażowe. Dział sprzedaży może poprawić współczynniki konwersji i doprowadzić do pomyślnego zakończenia dochodowych sprzedaży. Dział obsługi klienta może pracować z zadowolonymi klientami i rozwijać okazje sprzedażowe kolejnych produktów lub usług, a stała opieka i nadzór nad bazą klientów może rozwinąć kierunki nowych działań w celu poprawy profilowania klientów dla przyszłych kampanii marketingowych.

To właśnie jest idealnie zatoczony krąg.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszego systemu CRM?

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat aplikacji Advisor247 CRM.

System CRM

CRM - aspekt kulturowy

Są pewne warunki, które musisz spełnić, zanim w kulturze organizacyjnej Twojej firmy będziesz mógł wprowadzić ten idealny krąg.

  1. Po pierwsze należy zadbać o dokładność posiadanych informacji, aby śledzenie okazji sprzedażowych i utrzymywanie relacji z klientami było łatwe i zawsze wykonywane w odpowiednim czasie.
  2. Następnie należy wypracować wspólne myślenie, które pozwoli pracownikom współdziałać naprawdę skutecznie – bez tarć pomiędzy działami, które to tarcia mogą stać na drodze do rzeczywistego skupienia się na potrzebach klientów.
  3. Kiedy taka kultura pracy zostanie wprowadzona, można zacząć przenosić najlepsze praktyki użycia z bogatego świata CRM, do specyfiki Twojej organizacji. Oznacza to skuteczniejsze działanie całości, a nie tylko usprawnianie pojedynczych działań.
  4. W końcu osiąga się taki stopień skoncentrowania na kliencie, który oznacza, że zarządzanie biznesem może się odbywać w oparciu o trendy, wskaźniki KPI i inne pomiary – a wszystko to jest dostarczone w sposób zautomatyzowany, tylko dzięki temu, że ludzie wykonują swoją pracę w oparciu o system CRM.