Bezpieczeństwo Twoich danych i ciągłość pracy Twojej organizacji to dla nas priorytet.

  • Bezpieczne, certyfikowane, polskie Centrum Danych
  • Najnowsze technologie na straży Twoich informacji
  • Dostęp tylko przez szyfrowane łącze
  • Logowanie dwuetapowe
  • Regulacja uprawnień użytkowników
  • Pełna zgodność z RODO

Certyfikowane Centrum Danych

Nasze serwery zlokalizowane są w Centrum Danych IQ PL, w Gdańsku. Centrum Danych posiada całodobową ochronę fizyczną, system kontroli dostępu, monitoring, a także ma wdrożone procedury zintegrowanych systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Centrum Danych spełnia także rygorystyczne warunki TIER III i PCI DSS.

Nowoczesne technologie

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań serwerowych. System Advisor247 jest uruchomiony na hiperkonwergentnym1 klastrze zbudowanym w oparciu o serwery Dell EMC oraz technologię Storage Spaces Direct (S2D)2. Rozwiązanie to działa w modelu dublowania trzystopniowego3, który zapewnia najwyższy poziom wydajności i gwarancję ciągłości pracy systemu.

1 Hiperkonwergentne rozwiązania łączą i integrują w jednym, modularnym, prekonfigurowanym i zoptymalizowanym systemie komponenty IT, które wcześniej funkcjonowały oddzielnie (serwery, pamięci masowe, funkcje sieciowe, wirtualizacja). Kompletne, zintegrowane rozwiązanie może być dostarczone przez jednego dostawcę co zapewnia kompatybilność wszystkich elementów, upraszcza bieżącą obsługę i serwisowanie systemu. Jedną z podstawowych zalet systemu hiperkonwergentnego jest możliwość szybkiego jego skalowania gdy zajdzie potrzeba rozbudowy.

2 Storage Spaces Direct (S2D, Bezpośrednie Miejsce do Magazynowania) to rozwiązanie typu Software Defined Storage (Magazyn Zdefiniowany Programowo), które wykorzystując standardowe serwery z lokalnie dołączonymi dyskami, pozwala na tworzenie klastrów serwerowych o wysokiej dostępności i skalowalności. W połączeniu z architekturą hiperkonwergentną pozwala na radykalne skrócenie czasu uruchomienia, a dzięki zastosowaniu najnowszych innowacyjnych rozwiązań sprzętowych (jak np. dyski NVMe) zapewnia bezkonkurencyjną wydajność i efektywność.

3 Dublowanie trzystopniowe to jedna z możliwych konfiguracji klastra Storage Spaces Direct (S2D). Zapewnia ona najwyższą odporność na uszkodzenia oraz najwyższą wydajność klastra S2D. Przy takiej konfiguracji dane zapisane są jednocześnie w trzech kopiach, każda na innym serwerze fizycznym. Dzięki temu system pozwala na bezpieczne kontynuowanie pracy nawet w przypadku wystąpienia dwóch jednoczesnych problemów ze sprzętem (serwerami lub dyskami).

Szyfrowane łącze SSL

Dostęp do danych zgromadzonych w Advisor247 możliwy jest jedynie poprzez bezpieczne łącze zaszyfrowane za pomocą certyfikatu SSL o długości klucza 2048 bitów. Jest to standard używany obecnie przez banki internetowe i instytucje rządowe na całym świecie. Gwarantuje to pełną poufność danych przesyłanych pomiędzy centralną bazą danych a komputerem lub telefonem użytkownika.

Dwuetapowe logowanie

Advisor247 umożliwia dwuetapową weryfikację podczas logowania (Two Factor Authentication). Oznacza to, że jeśli ta usługa zostanie włączona, oprócz swojego loginu i hasła należy podać dodatkowy kod, który otrzymuje się e-mailem lub SMS-em (w zależności od wyboru). Można utworzyć listę zaufanych urządzeń, co sprawi, że jedynie logowanie z nowego komputera lub telefonu będzie wymagało dodatkowego uwierzytelnienia.

Indywidualne uprawnienia użytkowników

Nie każdy użytkownik musi mieć dostęp do wszystkich informacji lub mieć możliwość wykonywania wszystkich operacji. Umożliwiamy regulację dostępu na poziomie funkcji (np. widoczność, edycja, eksport, usuwanie), ale też w obrębie konkretnych danych (np. dostęp tylko do swoich klientów). Odpowiednia regulacja uprawnień to kolejny element bezpieczeństwa Twoich danych.

Zgodność z RODO

Systemy Advisor247 są dostosowane do krajowych i europejskich wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, to jest obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680 z dnia 27.04.2016 dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Bezpieczny, wydajny system CRM, elastyczny w konfiguracji z pełną gamą usług wdrożeniowych? Gotowy, kompletny system do zarządzania pracą kancelarii, z możliwością dopasowania do indywidualnych wymagań? Aplikacja do obsługi rekrutacji?

Oferta

Instalacja na własnym serwerze

Dopuszczamy możliwość instalacji systemu we własnej serwerowni Klienta. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przygotowania własnej infrastruktury IT, zapraszamy do kontaktu.