Funkcje systemu dla kancelarii

Wiedza o klientach

 • widok 360°;
 • możliwość definiowania dodatkowych sekcji, pól i własnej klasyfikacji;
 • przechowywanie i zarządzanie informacjami o klientach;
 • powiązanie klientów ze sprawami, dokumentami, czasami pracy, danymi finansowymi;
 • wykrywanie konfliktów i duplikatów;
  automatyczne lub ręczne nadawanie numerów;
 • segmentacja klientów;
 • historia aktywności;

Wiedza o sprawach

 • możliwość definiowania dodatkowych sekcji, pól i własnej klasyfikacji;
 • przechowywanie i zarządzanie danymi o sprawach;
 • powiązanie spraw z dokumentami, czasem pracy, danymi finansowymi, uczestnikami i ich rolami;
 • kategoryzacja spraw;
 • historia aktywności;

Rejestracja czasu pracy i wydatków

 • stoper lub formularz rejestracyjny czasu pracy;
 • kategoryzacja czasu pracy;
 • czas pracy i czas fakturowany;
 • kopiowanie czasów pracy;
 • kategoryzacja i rejestrowanie wydatków;
 • możliwości wprowadzania korekt czasów pracy/wydatków;
 • wieloetapowy proces akceptacji czasów pracy/wydatków;
 • zestawienia czasów pracy/wydatków;
 • statystyki dotyczące czasów pracy/wydatków i informacje o rozliczeniu;

Kalendarz i obsługa zadań

 • spotkania indywidualne/grupowe/cykliczne;
 • rodzaje zadań i statusy, własne etykiety;
 • priorytety i delegowanie;
 • automatyczne informowanie o zadaniach przydzielonych użytkownikom;
 • przypomnienia z dowolnym wyprzedzeniem (systemowe, na pasku zadań, SMS’owe);
 • współdzielenie kalendarzy;
 • rezerwacje i kalendarze zasobów współdzielonych (np. sale, pojazdy);
 • synchronizacja z zewnętrznym kalendarzem (m.in. MS Exchange, MS Outlook, kalendarz Google);

Obsługa i zarządzanie dokumentami

 • wczytywanie dokumentów z dysku i przy wykorzystaniu mechanizmu drag&drop;
 • generowanie dokumentów na podstawie definiowalnych szablonów;
 • kategoryzacja dokumentów;
 • wbudowana przeglądarka dokumentów pdf i doc;
 • wersjonowanie dokumentów;
 • integracja z MS Word/Excel;
 • przeszukiwanie treści dokumentów (opcja);
 • system praw dostępu do dokumentów;
 • rejestracji i przechowywania korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • artykuły bazy wiedzy wraz z możliwością wymuszenia ich obiegu;
 • strefa współdzielona dokumentów;
 • strefa dokumentów biznesowych;

Rozliczanie i fakturowanie

 • system stawek;
 • cennik usług;
 • rozliczanie pojedynczych spraw/klientów bądź wielu spraw/klientów;
 • rozliczanie ryczałtów/success fee;
 • obsługa paragonów i not;
 • rozliczania w różnych walutach;
 • rozksięgowywanie płatności na kilka faktur;
 • drafty faktur;
 • automatyczne generowanie faktur i załączników;
 • przygotowywanie faktur do wysyłki;
 • obsługa płatności faktur;

Zarządzanie uprawnieniami

 • zdefiniowanie grup uprawnień;
 • definiowanie uprawnień do funkcji, ekranów i pól;
 • uprawnienia dostępu do rekordów, regionalizacja;
 • ograniczanie dostępu do wybranej korespondencji i dokumentów;

Integracje

 • integracja z MS Outlook, rejestrowanie korespondencji email;
 • integracja z MS Word i MS Excel, zapisywanie dokumentów bezpośrednio w systemie;
 • udokumentowane API pozwalające na integrację m.in. z systemami finansowo-księgowymi, z centralami telefonicznymi, z portalami, z systemami marketing automation;

Raportowanie

 • możliwość eksportu zestawień do formatu MS Excel;
 • kontrola efektywności pracowników, procesów sprzedażowych i klientów;
 • swoboda w zakresie grupowania i tworzenia widoków;
 • możliwość umieszczania dashboard’ów na stronach powitalnych użytkowników;
 • tworzenie dedykowanych raportów;
 • harmonogramy generowania i dystrybucji raportów;

Portal dla klienta (opcja)

 • wgrywanie i udostępnianie dokumentów;
 • przekazywanie informacji przez użytkowników do kancelarii;
 • udostępnianie listy spraw wraz z informacjami dodatkowymi;

Advisor247 posiada ergonomiczny i przyjazny interfejs, zapewniający użytkownikom możliwość efektywnej pracy. Każdy z użytkowników może łatwo wyszukiwać dowolne informacje oraz samodzielnie ustawiać filtry danych oraz widoki prezentujące dane, odzwierciedlając tym samym swój własny sposób organizacji pracy i potrzeby.