Funkcje Advisor247 Recruit

Obsługa kandydatów

Baza danych kandydatów

Baza kandydatów do pracy. Baza ma zastosowanie zarówno dla potrzeb prowadzonych przez firmę rekrutacji, a także, w wersji bardziej rozbudowanej dla potrzeb agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Kandydaci pogrupowani są według zdefiniowanych profilów zawodowych i kwalifikacji. Istnieje możliwość filtrowania kandydatów po dowolnych kryteriach. Możliwe jest śledzenie statusu kandydatów zarówno w odniesieniu do globalnej bazy kandydatów, a także w odniesieniu do konkretnego procesu rekrutacyjnego. Możliwe jest także szybkie dodawanie dokumentów związanych z danym kandydatem, które są przechowywane w dedykowanych katalogach. System pozwala również na rozróżnienie czy dane kandydata zostały wprowadzone/zmodyfikowane przez niego samodzielnie czy przez użytkownika Advisor247 Recruit.

Generowanie CV

System oferuje możliwość generowania CV kandydata/kandydatów na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Możliwe jest opracowanie więcej niż jednego szablonu CV. Wygenerowane w formacie dokumentu Word, CV można edytować, a następnie zachować ten dokument z wprowadzonymi zmianami w Advisor247 Recruit. CV danego kandydata automatycznie otrzymuje nazwę złożoną z nazwy szablonu oraz imienia i nazwiska kandydata. Użytkownik może przesłać pocztą elektroniczną CV kandydata/kandydatów przypisanych do wybranej oferty pracy bezpośrednio z poziomu tej oferty – system automatycznie zaproponuje adres email osoby odpowiedzialnej za rekrutację na dane stanowisko po stronie pracodawcy (o ile jest wskazana w danych oferty pracy).

Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi

Baza ofert pracy

Baza ofert pracy/wakatów. Oferty są zawsze przypisane do klienta (pracodawcy), mogą być również przypisane do osoby reprezentującej danego pracodawcę, jak również projektu (np.: kampania marketingowa, kampania rekrutacyjna na rzecz danego pracodawcy, itp.). Istnieje możliwość przypisania wielu stanowisk do jednej oferty. Liczba nieobsadzonych wakatów jest automatycznie aktualizowana. Dostępna jest notyfikacja o nowo wprowadzonych do systemu ofertach, jak również automatyczne przypomnienie o ofertach, które nie zostały zakończone, dla których zbliża się termin realizacji.

Wyszukiwanie i dobór Kandydatów / Ofert

Funkcja szybkiego i automatycznego dopasowywania kandydatów do wymagań zdefiniowanych w ofercie pracy lub dopasowywania ofert do kwalifikacji kandydatów. Uniwersalny mechanizm wyszukiwania na podstawie umiejętności/profilu zawodowego/znajomości języków obcych wraz z sortowaniem i wskazaniem stopnia zgodności kwalifikacji z wymaganiami przedstawionymi przez pracodawcę.

Szybkie dodawanie nowych ofert pracy na bazie istniejących w systemie

Advisor247 Recruit umożliwia sprawne dodanie oferty pracy o parametrach zbliżonych do oferty istniejącej już w systemie. Dzięki zastosowaniu funkcji Kopiuj ofertę, za pomocą której utworzona zostaje nowa oferta z nowym numerem referencyjnym, z podstawowymi danymi przeniesionymi z oferty wzorcowej, można szybko i sprawnie realizować stałe zlecenia rekrutacyjne związane z pracą tymczasową z zachowaniem statystyk zatrudnienia.

Monitorowanie procesu rekrutacyjnego

Advisor247 Recruit umożliwia sprawne zarządzanie procesem rekrutacyjnym i bieżące monitorowanie jego postępu. Dane dotyczące realizowanych rekrutacji dostępne są z poziomu danych Pracodawcy, Kandydata czy też Ofert pracy. Oznaczenie kolorami statusów kandydatów pozwala na szybką identyfikację kandydatów prezentowanych na listach. Możliwe jest także śledzenie procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko wraz z monitorowaniem poszczególnych etapów (propozycja, akceptacja, zatrudnienie).

Dostęp dla Kandydatów

Portal dla kandydata

Portal WWW, który umożliwia kandydatom rejestrację w systemie Advisor247 Recruit, a następnie logowanie się do swojego konta i bieżącą aktualizację swoich danych. System umożliwia kandydatom dodawanie dokumentów (CV, listy motywacyjne, certyfikaty, listy referencyjne), które są następnie w uporządkowany sposób przechowywane i dostępne dla użytkowników Advisor247 Recruit. Mechanizm weryfikacji danych kandydata pozwala na uniknięcie sytuacji wielokrotnego rejestrowania się tej samej osoby. Użytkownicy Advisor247 Recruit mają możliwość nadawania kandydatom już wprowadzonym do systemu uprawnień do logowania się poprzez Portal Kandydata. Użytkownicy w każdej chwili mogą również zablokować dostęp kandydatowi. Rejestracja on-line kandydata w systemie jest możliwa po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – realizowanej przez oznaczenie odpowiedniego pola przy tekście określonej wcześniej formuły.

Integracja ze stroną internetową

Funkcja szczególnie przydatna dla agencji pośrednictwa pracy realizujących wiele projektów rekrutacyjnych jednocześnie w krótkich odstępach czasu. Dzięki temu dane dotyczące oferty pracy wprowadzane są raz do jednego systemu, a następnie publikowane również na stronie WWW. Możliwość ustawienia automatycznego okresu publikacji danego ogłoszenia lub ręcznego sterowania.

Funkcje profesjonalnego systemu CRM

Funkcjonalność Advisor247 CRM

Aplikacja, oprócz specjalistycznych funkcji rekrutacyjnych, zawiera pełną funkcjonalność profesjonalnego systemu CRM.

Czym jest system CRM?

CRM to z jednej strony system informatyczny, który ma za zadanie wspierać wszelkie procesy zachodzące w organizacji, a związane z pozyskaniem i utrzymaniem klienta. Z tego względu znajduje szerokie zastosowanie w działach marketingu, sprzedaży, obsługi klienta czy obsługi posprzedażnej. Z drugiej jednak strony, CRM to też obrana strategia działań, zorientowana na klienta.